Wednesday, April 17, 2013

terjemahan surah Al-Muthaffifin


suasana hari akhirat yang digambarkan dalam surah 83 yakni al-Muthaffifin (orang-orang yang curang/menipu dalam timbangan dan sukatan) mulai ayat 1 hingga 21. selamat menonton :D


No comments:

Post a Comment