Wednesday, April 17, 2013

terjemahan surah Al-Muthaffifin


suasana hari akhirat yang digambarkan dalam surah 83 yakni al-Muthaffifin (orang-orang yang curang/menipu dalam timbangan dan sukatan) mulai ayat 1 hingga 21. selamat menonton :D


جحا يسابق الحمار


ASSALAMUALAIKUM......hehe...
jom kite tonton video ini dan nyanyi bersama :)

انا بلح و اسمي بلح
و حياتي لعب أو مرح


Saya balahun dan nama saya balahun
Dan hidup saya adalah untuk bermain dan berseronok

cc:Nuramalina Daod dan Siti Aminah Mohd Rozali

SIFAT WUDHU’ NABI MUHAMMAD S.A.W. Secara syari’at wudhu’ ialah menggunakan air yang suci untuk mencuci anggota-anggota tertentu yang sudah diterangkan dan disyari’at kan Allah swt. Allah memerintahkan:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan , kedua mata-kaki (Al-Maaidah:6).
Allah tidak akan menerima shalat seseorang sebelum ia berwudhu’ (HSR. Bukhari di Fathul Baari, I/206; Muslim, no.255 dan imam lainnya).
Rasulullah juga mengatakan bahwa wudhu’ merupakan kunci diterimanya shalat. (HSR. Abu Dawud, no. 60).
Utsman bin Affan ra berkata: “Barangsiapa berwudhu’ seperti yang dicontohkan Rasulullah saw, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalanannya menuju masjid dan shalatnya sebagai tambahan pahala baginya” (HSR. Muslim, I/142, lihat Syarah Muslim, III/13).
Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menyempurnakan wudhu’nya, kemudian ia pergi mengerjakan shalat wajib bersama orang-orang dengan berjama’ah atau di masjid (berjama’ah), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya” (HSR. Muslim, I//44, lihat Mukhtashar Shahih Muslim, no. 132).
Maka wajiblah bagi segenap kaum muslimin untuk mencontoh Rasulullah saw dalam segala hal, lebih-lebih dalam berwudhu’. Al-Hujjah kali ini memaparkan secara ringkas tentang tatacara wudhu’ Rasulullah saw melakukan wudhu’:
1. Memulai wudhu’ dengan niat.
Niat artinya menyengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudhu’ karena melaksanakan perintah Allah swt dan mengikuti perintah Rasul-Nya saw.
Ibnu Taimiyah berkata: “Menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, tempat niat itu di hati bukan lisan dalam semua masalah ibadah, baik bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad dan lainnya. Karena niat adalah kesengajaan dan kesungguhan dalam hati. (Majmu’atu ar-Rasaaili al-Kubra, I/243)
Rasulullah saw menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya… (HSR. Bukhari dalam Fathul Baary, 1:9; Muslim, 6:48).

2. Tasmiyah (membaca bismillah)
Beliau memerintahkan membaca bismillah saat memulai wudhu’. Beliau bersabda:
Tidak sah/sempurna wudhu’ sesorang jika tidak menyebut nama Allah, (yakni bismillah) (HR. Ibnu Majah, 339; Tirmidzi, 26; Abu Dawud, 101. Hadits ini Shahih, lihat Shahih Jami’u ash-Shaghir, no. 744).
Abu Bakar, Hasan Al-Bashri dan Ishak bin Raahawaih mewajibkan membaca bismillah saat berwudhu’. Pendapat ini diikuti pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Qudamah serta imam-imam yang lain, dengan berpegang pada hadits dari Anas tentang perintah Rasulullah untuk membaca bismillah saat berwudhu’. Rasulullah saw bersabda: “Berwudhu’lah kalian dengan membaca bismillah!” (HSR. Bukhari, I: 236, Muslim, 8: 441 dan Nasa’i, no. 78)
Dengan ucapan Rasulullah saw: ”Berwudhu’lah kalian dengan membaca bismillah” maka wajiblah tasmiyah itu. Adapun bagi orang yang lupa hendaknya dia membaca bismillah ketika dia ingat. Wallahu a’lam.

3. Mencuci kedua telapak tangan
Bahwa Rasulullah saw mencuci kedua telapak tangan saat berwudhu’ sebanyak tiga kali. Rasulullah saw juga membolehkan mengambil air dari bejancdengan telapak tangan lalu mencuci kedua telapak tangan itu. Tetapi Rasulullah melarang bagi orang yang bangan tidur mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah mencucinya. (HR. Bukhari-Muslim)

Thursday, April 4, 2013

Kamus oh Kamus!

Salam alaik!

Kamus ibarat teman rapat bagi para penterjemah.Sebagai pelajar yang mempelajari cara-cara menterjemah ini,kamus memang perlu dibawa ke mana-mana..hehe..Macam-macam jenis kamus yang ada di pasaran.Jom kita tengok!


                 
Kamus ni memang antara kamus yang popular dimiliki pelajar sekolah yang mengambil subjek bahasa Arab sehinggalah peringkat pelajar universiti.Kelebihan kamus ini ialah mempunyai kosa kata Melayu-Arab dan Arab-Melayu yang memudahkan pelajar dan kami tak perlu bawa dua kamus! Tapi,kelemahan ada juga iaitu terdapat sesetengah perkataan bahasa Arab yang perlu diterjemahkan ke bahasa Melayu tiada dalam kamus ini.Kenal tak dua-dua gambar di atas ini? Ini ialah kamus al-marbawi.Nak tahu siapa itu Idris al-Marbawi? Boleh lah tengok kat sini. Kamus ini juga agak popular dalam kalangan pelajar kerana kosa kata Arab yang banyak terdapat di dalam kamus ini.
Kamus ini ialah .المعجم الوسيط  Kamus ini ialah kamus ekabahasa iaitu kamus Arab-Arab.Perkataan bahasa Arab diterangkan juga maknanya dalam bahasa Arab.Sekarang, kebanyakan kami masih cuba untuk 'mesra' dengan penggunaan kamus ini.(gara-gara maknanya juga dalam bahasa Arab)Kamus ni pulak namanya معجم الطلاب. Kamus ini hanya memuatkan Arab-Melayu.
Akhir sekali,kamus Arab-Melayu Dewan.Kenapa namanya sedemikian? Ini kerana kamus ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.Setakat ini,kamus inilah paling tebal dan memuatkan paling banyak kosa kata Arab-Melayu yang pernah aku temui.

Kesimpulannya, jadikan kamus teman setia anda!

Sekadar perkongsian,
Siti Fatimah Wahidah.