Sunday, June 9, 2013

Jenis Terjemahan Bahagian 2

Salam alaik..

Sambungan di bawah tajuk yang sama sebelum ini.Kali ini,saya ingin berkongsi tentang beberapa teori yang kami pelajari ketika kuliah.

Menurut Roman Jacobson (dlm Nida, 1964: 3), terjemahan terbahagi kepada tiga iaitu intralingual,interlingual dan intersemiotik.

1. Apa itu terjemahan intralingual?
Dilakukan di dalam & berkenaan dgn satu bahasa tertentu sahaja, iaitu penterjemahan variasi-variasi bahasa yg terdapat dlm bahasa itu.

Contoh:
  • Dialek ke dialek yg lain. Contoh: hang dalam dialek utara kepada mung dalam dialek Terengganu.
  • Dialek ke bahasa baku atau sebaliknya. Contoh: hang,mung, dalam dialek kepada kamu,awak dalam bahasa baku.
  • Bahasa kasar ke bahasa halus dsbnya. Contoh:datang haid dalam bahasa kasar kepada datang bulan dalam bahasa halus.

Contoh  penterjemahan bahasa baku ke dialek Perak dan Kelantan:


a) Kata ganti nama diri

Bahasa standard         Dialek Perak      Dialek Kelantan
        saya                         təman                 ambo
        awak                          mikə                   mu

b) Fonologi

Bahasa standard         Dialek Perak       Dialek Kelantan
        ular                           ulo                        ula
       beras                        bəgheh                 bəghah
       makan                       makan                   make

c) Kosa kata

Bahasa standard        Dialek Perak        Dialek Kelantan
     pepatung                  cakcibo               putiŋ  bəliuŋ 
   pergi kenduri            pərgi paŋgil               makə gula2. Terjemahan interlingual pula bermaksud terjemahan daripada satu bahasa ke bahasa lain yang sama sekali berbeza dari segi sifat, karakter dan strukturnya.

Contoh:

Terjemahan daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. 
Contoh: Doktor memeriksa pesakit kepada   الطبيبة تفحص المريضة

3. Terjemahan intersemiotik pula ialah daripada suatu bentuk sistem simbol atau sistem tanda ke dalam suatu bahasa atau ke dalam bentuk lainnya.

Contoh:
  • Pergerakan tangan polis trafik diterjemahkan ke bentuk kata-kata.
  • Terjemahan kod-kod tertentu ke dalam bentuk bahasa.
  • Bahasa lisan atau tulisan dipindahkan ke bentuk kod-kod tertentu.
  • Bahasa isyarat dipindahkan ke bentuk bahasa lisan atau tulisan.

Contoh simbol di jalan rayaNo comments:

Post a Comment